Влез в сайта Регистрация

upup

Рубриката на г-н Тонев21 август 2023

Пликът „Първи ден” и неговото битие у нас

Създадено от Administrator понеделник 21 август 2023

s-l160gsfsdfs0.jpgКолекционерът – филателист винаги е бил търсеща и изобретателн личност. Още с появата на пощенската марка находчиви люде, търсещи и друго приложение на изобретението на Роуланд Хил, освен заплащането таксата за пренесено писмо, започнали да облепват стените с марки като тапети, битовите предмети... да си изготвят с у в е н и р и ! Така се появили картите –максимум, специалните пликове... Отвъд океана дошла и „модата” да се изготвят и пликовете „Първи ден” (FDC).
 
Във филателната практика битуват 2 термина – Плик „Първи ден” (ППД) и първодневен плик (ПДП). Считам, че са равнозначни, но предпочитам употребата на първия, като термин, придобил по-рано гражданственост и отговарящ по стилно на смисъла на този пощенско-филателен продукт.
 
Днес различаваме 4 типа ППД, които се явяват в множество видове.
1. ППД на основата на обикновен (бял или в друга разветка на хартията) плик, облепен с една, или повече марки от изданието, което се валидира с франкатура, отговаряща на вида пратка по пощенските тарифи за момента.

1.1. Пликът обработен само с датно клеймо:
1.1.1. непътувал : запазен от собственика, за да е сигурен, че ще си го получи. Находчиви филателисти сами са пренасяли плика до станцията получател и са измолвали пощенският служител да постави на гърба датното клеймо-свидетелство за пътуването! Така се получава кабинетно качество на материала.
1.1.2. пътувал: В повечето случаи захабен и с допълнителни елементи – най-често пощальонски указания...

1.2. Пликът, обработен само със специален печат, в случая ПЪРВОДНЕВЕН:
1.2.1 непътувал: Запазен по горните съображения.
1.2.2. пътувал: Както при 1.1.2.

1.3. Пликът, обработен със датно клеймо и първодневен печат:
1.3.1. непътувал: Рядко срещащ се, защото не винаги пощенският служител е благосклонен да наруши „правилата на играта”. Да, ама има симпатия, корупция... с една дума човешки нрави...
1.3.2. пътувал: За истинският филателист – смисълът на неговият труд. За състезателната филателия – елексир!

2. ППД на основата на горния тип (без илюстрация) плик, облепен с една ики повече марки от серията, понякога и цялата серия, която се валидира, но надфранкиран. Става дума за истински сувенир!

2.1. Пликът, обработен само с датно клеймо:
2.1.1. непътувал.
2.1.2. пътувал. Пощата е благосклонна, и то как! Въпросът е да се харчи изданието, и таксата да не е по малка от изискуемата...

2.2. Пликът, обработен само с първодневен печат:
2.2.1. непътувал.
2.2.2. пътувал.

2.3. Пликът, обработен с датно клеймо и първодневен печат:
2.3.1. непътувал.
2.3.2. пътувал


3.  ППД на илюстрован (клиширан) плик с една или няколко марки от серията, която се валидира отговарящ на тарифите за съответната пратка.

3.1. Пликът, обработен само с датно клеймо:
3.1.1. непътувал.
3.1.2. пътувал.

3.2. Пликът, обработен само с първодневния печат:
3.2.1. непътувал.
3.2.2. пътувал.

3.3. Пликът, обработен с датно клеймо и с първодневен печат:
3.3.1. непътувал.
3.3.2. пътувал.


4. ППД на илюстрован плик облепен с една или няколко марки от серията, понякога цялата серия, с първодневния печат и съпътстващ специален печат, несъобразен с пошенските тарифи.

4.1. непътувал. Това са най-вече пликовете на търговското предприятие на пощенското ведомство, които, понякога са майсторски издържани в естетическо отношение, но състезателната филатели ги мрази върло...
4.2. пътувал. Пощата ги приема, въпреки, че много рядко предприятието е готово да ги предостави в деня на валидиране. Но да се пуснат и по-късно, пощенските служители си „затварят очите”. Заслужават благодарности от филателното „войнство”...


Авторът би могъл да илюстрира със снимки изброените видове, но счита, че филателистът е с богато въображение и се е сблъсквал твърде често с тях, така, че счете за ненужно да обременява статията с тях!

Това е теорията. Какво е положението на практика?

В България, впредвид нихилистичното отношение на българина към антиквариата и въобще историята, дори и да е имало любители на ППД още в първите години на Българската поща, днес не са известни ППД със „Сантими” и въобще изданията до 1900 г. А ППД с „Черното пени” – има! Причините са комплексни, обсъждани на страниците на списание „Филателен преглед“, така че не е необходимо да бъдат повтаряни...

С появата на иницитивни търговци и някои филателни деятели положението се променя. Особено след 1930-35 г., когато се появяват по-масово и специалните печати. Филателистите с благодарност ще си спомнят за Симеон Чаръкчиев, фирма „Пощенска марка”, филателните деятели от Кюстендил, Казанлък, Търново и др...

Но първият търговски субект в България, занимаеващ се системно с издаване на ППД е търговското предприятие на „Български пощи”. От 1956 г. до днес (с изключение на годините 1989-1991) предприятието задоволява клиентите си и с този вид пощенско-фиалтелни материали.

Като цяло дейността е похвална, но:
1. Освен търговския интерес, то няма интерес да систематизира, опише и направи достояние на клиентите си какво е сторило във вид – европейско ниво. Вярно, появяват се списъци с корекции на цените и нищо повече...
2. Дали ще се намери служител на предприятието или някой по-възрастен колега филателист, който да направи достояние на по-младите как са изглеждали издадените от предприятието ППД за годините 1956-1959? От наличните ми пликове от тези години не мога да определя кой плик от кого е направен...
3. Каква е била технологията на разпространение? В деня на валидиране предоставяни ли са и клиширани пликове на филателистите сами да оформят материалите си?
4. Някой има ли информация за тиражите на същите? Откъслечна информация се намира тук таме , но цялостна – не!
5. Как стои въпросът с художника на плика? Особено, когато изданието е възложено на колектив?
6. В другите държави колекционерите се радват и на каталог , и то пълен – с илюстрации на пликовете, а не само ценници, както е у нас...

Липсата на задълбочено изследване в посока ППД задължава истинските радетели на пощенско-филателната ни история у нас да се мобилизират! Заслужава си, щом паралелно с новоизлизащите марки все още се изработват и появяват на пазара (в магазините на предприятието!) и пликове „Първи ден” !

А иначе частните инициативи в тази посока са твърде осезателни...

В крайна сметка : страшно хубаво би било филателистите да се обединят над идеята, че си заслужава да се работи за правенето на пликове „Първи ден” с марки, франкирани по тарифите и изпълнили пощенското си предназначение – по моята класификация вид 3.3.2 .

И въпреки, че кореспонденцията с писма намалява, защо новоизлизащите марки да ги няма в деня на валидиране и по големите пощенски станции... В Царството това е било практика... Филателията е в трудно време, дали ще устои на превратностите на времето или ще си замине с нас? Дано това не става!

Димитър ТОНЕВ
Прочетено: 380 пъти
Коментари чрез Facebook
Влез в сайта Регистрация

up