Влез в сайта Регистрация

upup

Сгрешени пощенски издания03 юли 2024

Фалшиви пощенски марки или далавера в печатницата на БФН

Създадено от Administrator сряда 03 юли 2024

valcite.jpgДнес ще ви опиша няколко случая от съвремието на Българската филателия, които са толкова безобразни, че чак граничат с така наречените ОПГ :) Става въпрос или за фалшифициране на пощенски издания или за изнасяне на проби от пощенски издания, които се различават от оригиналните по това, че или са без перфорация, или са на UV хартия, или липсва по някой цвят (умишлено) или всичко взето заедно. Честно казано, искрено се надявах тези порочни практики да са останали в миналото, но за съжаление виждаме издания от преди 6-7 години, което води до извода, че безобразията и далаверите си вървят с пълна сила.
 
Ще представя няколко екземпляра на фалшифицирани издания или проби, изнасяни нелегално от печатницата на БФН отпечатани след 2000 година.

cyrkvi.jpg1. Като за начало ще започнем с РЕДОВНИТЕ "Нови християнски храмове (църкви) в България" от 2000 година 4484-4489. Изданието е валидирано на 1 септември. Състои се от 6 пощенски марки и е с назъбване 13 и 3/4. Тиража е механично клеймован. При рутинна проверка на обявите в Ебей засичам карета от 5.00 и 0.65 лв. БЕЗ НАЗЪБВАНЕ. Потребител с потребителско име VERIMACH (предполагам всички знаете кой е) ги продава за забележете 295.00$ без доставката за един брой. В обявите за продажба е записано, че това са официални пощенски марки на Република България и на снимките ясно си личи пълната прилика. След преглед в официалните каталози и справки от Министерството на транспорта и съобщенията се оказа, че официално няма отпечатано такова издание в този вариант. Нека не забравяме, че редовните пощенски марки не се изваждат от употреба и с тях може да бъде заплатена пощенска услуга.
Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки
 
rozi.jpg2. Продължаваме с РЕДОВНИТЕ "Рози - видове шипкови храсти" от 2006 г. Валидирани са на 23 януари. Отпечатани са с назъбване 12 и 3/4 на листа 10х10 марки. Тиражите им към 2009 г. варират от 200 000 броя за най-високия номинал до 6 800 000 за най-ниския. Какво засичаме в интернет портала Ебей. Същия потребител, продава карета от 10.00 и 2.00 лв. Цената на едно каре е 295.00$ без доставката.  В обявите за продажба е записано, че това са официални пощенски марки на Република България, сгрешени и са отпечатани на UV хартия. След преглед в официалните каталози и справки от Министерството на транспорта и съобщенията се оказа, че официално няма отпечатано такова издание в този вариант. Нека не забравяме, че редовните пощенски марки не се изваждат от употреба и с тях може да бъде заплатена пощенска услуга.

Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки
 
  
farove.jpg3. И така стигаме до РЕДОВНИТЕ "Морски фарове по българското Черноморско крайбрежие" от 2013 година. Изданието е отпечатано на блок листи с по 4 марки на UV хартия с перфорация 12 и 3/4. Какво засичаме в интернет. Отпечатани не единични блок листи, а ДВОЙНИ блок листи БЕЗ перфорация на UV хартия. След преглед в официалните каталози и справки от Министерството на транспорта и съобщенията се оказа, че официално няма отпечатано такова издание в този вариант. И тук важи правилото, че редовните пощенски марки не се изваждат от употреба и с тях може да бъде заплатена пощенска услуга.

Други - Фалшификати на пощенски марки

 
gabi.jpg4. Следващото издание е РЕДОВНИТЕ "Гъби" от 2014 година. Валидирани са на 28 февруари. Отпечатани са на блок листи с UV нишка с перфорация 13. В интернет намираме отново ДВОЙНИ блок листи БЕЗ перфорация на UV хартия. След преглед в официалните каталози и справки от Министерството на транспорта и съобщенията отново се оказа, че официално няма отпечатано такова издание в този вариант. Редовните пощенски марки не се изваждат от употреба и с тях може да бъде заплатена пощенска услуга.


Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки
 
 
madara2014.jpg5. Следващото издание е "65 години дипломатически отношения между Република България и Китайската народна република" от 2014 година. Валидирано е на 14 март. Отпечатани са на блок нормална хартия с перфорация 13. В интернет намираме копие на същия блок, но БЕЗ перфорация. След преглед в официалните каталози и справки от Министерството на транспорта и съобщенията отново се оказа, че официално няма отпечатано такова издание в този вариант. Цената е съответно 295$.
 
Снимки марки - Пощенски марки 2014 Други - Фалшификати на пощенски марки
 
  
valci.jpg6. Стигаме до 23 октомври 2015 година. Разглеждаме издание "WWF. Световен фонд на дивата природа. Евразийски вълк". Изданието е отпечатано на блок листи, на големи блок листи и на блок. Всички вариации са с назъбване 13. В Ебей отново откриваме обяви на тези издания, но отпечатани БЕЗ назъбване. Цената е съответно 2500$ за големия лист, 490$ за малкия и 295 за блока. За разлика от предходните четири споменати издания, това не е редовно. Това означава, че вече е излязло от употреба и не може да се използва за заплащане на пощенска услуга. След преглед в официалните каталози и справки от Министерството на транспорта и съобщенията отново се оказа, че официално няма отпечатано такова издание в този вариант.

Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки
 
shtyrkel.jpg7. 2016 година - 13 септември. Валидирано е пощенско издание "Миграция на птиците - бял щъркел". Изданието е съвместно с Израел. Отпечатано е на листи 3х5. Тук интересното е, че нито в каталога на СФД, нито в каталога на ФЕПРА, нито в каталога на Български пощи (на страницата на БП) не е описано назъбването на изданието. Обаче на всички снимки в каталозите изданието е с перфорация. В интернет откриваме неперфорирани листи от изданието отпечатани на UV хартия на скромната цена от 2500$ без доставката. След преглед в официалните каталози и справки от Министерството на транспорта и съобщенията отново се оказа, че официално няма отпечатано такова издание в този вариант.
Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки
 

poshtifalsh.jpg8.
 2019 година - 16 май. Валидирано е пощенско издание "140 години Български пощи". Изданието представлява една марка в пощенски блок и е отпечатано в две перфорирани разновидности. Първата разновидност е на обикновенна хартия с тираж 5100 броя, а втората е на UV хартия без лепилен слой с тораж 1000 броя. Вторите са раздавани на по време на честването на юбилея в Квадрат 500. В интернет откриваме трети вариат който е неперфориран и е отпечатан на UV хартия на скромната цена от 950$ без доставката. След преглед в официалните каталози и справки от Министерството на транспорта и съобщенията отново се оказа, че официално няма отпечатано такова издание в този вариант.

Други - Фалшификати на пощенски марки Снимки марки - Пощенски марки 2019

До тук с фактологията. Сега малко размишления и изводи. 
 
От описаното до тук е ясно, че описаните "сгрешени" издания или са неправомерно изнесени проби от печатницата на БФН или са фалшифицирани пощенски марки от неизвестно лице. За съжаление, не мога да кажа кое от двете е, докато не се направи точно сравнение на хартия и UV нишки между оригиналите и предлаганите на безумни цени в интернет. Лично за мен по-вероятно е това да са изнесени неправомерно проби от изданията. Какво ме навежда на тази мисъл. Няколко пъти съм изисквал по официален ред така наречената "Инструкция за реда на отпечатване и контрол на пощенски марки и пощенски продукти, тяхното съхранение, отпускане, снабдяване, продажба и изтегляне от пощенската мрежа.". Винаги Български пощи отказва да ми я покаже с оправданието, че представлява Търговска тайна. Та във въпросната наредба е записано какви са правилата за отпечатване на пощенски марки и осъществяването на текущ, последващ и периодичен контрол на служителите извършващи процеса и самия процес. Това навежда на мисълта, че въпросните правила не се спазват, не се осъществява контрол на процеса и длъжностни лица е възможно да изнасят предварителни проби. 
 
 
Но какво се случва ако виновни не са БФН, а неизвестно физическо лице. Това означава, че това лице е успяло да се сдобие с UV хартия на която да отпечата въпросните издания. Тук пак стигаме до БФН, понеже въпросната хартия се намира изключително трудно в България, а и е много скъпа. БП я закупува с обществена поръчка. Ако се разровя ще ви кажа точно от къде и от кого.
 
Тъй като пощенските издания от т.1 до т.4 са редовни, със същите все още може да заплатите пощенска услуга. Доколкото се сещам, съм виждал такива случай. Какво следва от това, че някой изнася неправомерно проби или отпечатва нелегално такива издания. Съгласно Наказателния кодекс на Република България, Раздел IV, Престъпления против паричната и кредитната система е записано:
Чл. 243. (1) Който изготви неистински или преправи истински парични знаци с курс в страната или в чужбина, се наказва за подправка на парични знаци с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(2) Същото наказание се налага и на онзи, който подправи:
1. таксови или пощенски марки и
2. облигации, издадени от държавата, или други държавни ценни книжа.
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г.) платежни инструменти.
 
За съжаление, не такъв е случая с изданията от т.5 и т.8. Там важи един малко по различен член от Наказателния кодекс с по ниски наказания:
Чл. 278б.1. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2019 г.) (1) Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага фалшифицира произведение на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети или обекти, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева.
(2) С наказанието по ал. 1 се наказва и лице, което предлага в продажба или пуска в обръщение като автентични произведения на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети.
(3) Лице, което даде невярно заключение, което удостоверява автентичността на произведения на живописта, скулптурата, графиката или археологически предмети или обекти, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба от три хиляди до тридесет хиляди лева.
(4) Ако деянието е извършено от лице при упражняване на търговска дейност, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7.
(5) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата.
 
За някой от описаните случай съм изпращал запитване до Ръководството на БП и БФН. Същите знаят, че това е престъпление по НК и въпреки това не са докладвали по надлежния ред, макар, че НПК ги задължава:
Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване
Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.
(2) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 органът на досъдебното производство незабавно осъществява правомощията си за образуване на наказателното производство.
Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки Други - Фалшификати на пощенски марки

Та така скъпи колеги и приятели. Безобразията във филателията вървят с пълна сила. Дерзайте и бъдете живи и здрави.
 
Михаил Петров
Прочетено: 232 пъти
Коментари чрез Facebook
Влез в сайта Регистрация

up