Влез в сайта Регистрация

upup

Рубриката на г-н Тонев29 септември 2023

Мистерията на един прикачен файл, или история за т.н. "Траурен блок"

Създадено от Administrator петък 29 септември 2023

С моя ученик Павел Николов, който в момента е в Чикаго, си разменяме често филателна информация. Един ден в мейла имаше прикачен файл, за съдържанието на който Павел искаше моето мнение…
 
Файла представляваше копие на страница от някаква публикация относно битието на този блок:
 image_1.jpg
 
В текста към блока се обясняваше, че това не е от т.н. „царски блокове”, а редовно издание с по-особена съдба.
 
В първия момент се запитах от къде може да е тази информация и кой е авторът? В последствие в паметта ми проблясна отговора! Та нали на страниците на списание „Филателен преглед” през 1998 г. под рубриката „Сензация” бе поместен откъс от монографията на Драгомир Загорски „История на българските филателни редкости”. Година по – късно г-н Грънчаров, с присъщия си стил, изказа мнение, че това е par excelans фалшификат и не е никаква „сензация”.
 
Това би било достатъчно да бъде и моето становище по въпроса, но ръководен от максимата „Съмнявай се във всичко”, реших да проверя изнесените факти.
 
Реших да тръгна в изследователските си дирения от филателните публикации по онова време. Водещи филателни списания тогава са „Пощенска марка” и „Българска марка”.
 
Открих,че в брой 8-9 от 1943 г. на „Пощенска марка”, ИЗЛЯЗАЛ В КРАЯ НА НОЕМВРИ се съобщава за т.н. „Траурни марки”, но за блок „нито дума”. Щели да станат достояние на филателната общественост в средата на ДЕКЕМВРИ!

В брой 64-66 от 1943 г. на „Българска марка” , ИЗЛЯЗАЛ В КРАЯ НА ДЕКЕМВРИ се споменава за БЛОК с параметрите на показания.
 
Интригата е налице...
Прегледах и вестник „Слово”, бр. 6349 от 18 СЕПТЕМВРИ 1943 г., на който се позовава г-н Загорски. Разбрах,че последният дипломатично премълчава, че това е ТЪРГОВСКА РЕКЛАМА на г-н Атанас Костов.
image_2.jpg
 
Подобни търговски реклами се появяват твърде осезаемо и във вестник „Зора”.

Вече цитирания г-н А.Костов публикува обявата си в същия вид и в този вестник. (Вж: бр. 7070/19.09.1943,с.5 Бр. 7272/22.09.1943,с.6).
 
В същия брой конкурентът му Ил.Миладинов пуска също обява и оферира блока за 130.00 лева продажна цена.

Търговеца В.Григориев сочи дори тираж на блока – 100 000! (Вж: бр. 7273/ 23.09.1943,с.4).Небезизвестният Чаръкчиев твърди, че блока ще се валидира на 10.10.1943 и го оферира като своите колеги (Вж: бр. 7274/27.09.1943,с.4).

К.Петров се осмелява да прогнозира дата на валидиране „през ноември” (Вж: бр. 7286/09.10.1943,с.4).
 
Напрежението расте...
Огънят се подклажда преа следващата година от В.Григориев:
- на 10.02.1944 г. той съобщава в рекламно каре, че „марките не са пуснати още” (Вж: бр. 7384/10.02.1944,с.4).
- на 19.02.1944 г. уточнява, че „марките ще се валидират на 28.02.1944, но блока ще се издаде по-късно!?” (Вж: бр. 7392/19.02.1944,с.3).
 
След това, обаче, следва пълно мълчание – поне през целият месец март 1944 г. във вестник „Зора” няма никаква информация за това издание.
 
Какво е положението във вестник „ДНЕС” ?
Тук във сряда и събота (но не всяка, пък и инцидентно - за определен период , защото в периода 16.10. 1943 – 30.11.43 – тя липсва!) се списва „Колона на филателиста”. Кой я списва е загадка... В нея се споменава за „новостите във филателията”, но нито дума за разследвания от нас блок!
 
Популярният за времето си вестник „УТРО” ,
си позволява да публикува обявите на филателните търговци, макар и твърде рядко... Известният ни вече В.Григориев публикува в брой 10 259 от 20.10.1943 г. своята оферта за „ неназъбен блок от траурната серия” за цена 130 лв за брой!
 
Времето е безмилостно – то минава неусетно и идва 28.02.1944 г. Търпението се възнаграждава! Траурната серия се появява на пазара!
 
Валидацията не се отразява никъде в пресата! „Пощенска марка”, както е известно е спряна! 
„Българска марка” уж излиза, но въпросните броеве 67 – 72 така и не са открити. Поне в библиотеките на София, Пловдив и Варна ги няма!!!
 
Прегледах вестник „Слово” в броевете от 01.01.1944 до 08.03.1944 дето се казва „нито дума, нито вест, нито кост” за появата на това дългоочаквано издание. 

Във вестник „Зора” – пълно мълчание! Нито на 28.02.44 , нито през целия месец март има поне някаква търговска реклама за изданието!

Вестник „Утро” за визирания период няма течение в нито една от библиотеките, където съм проверявал!
 
Такова е положението с вестник „Днес”.
Информация за изданието черпим от каталозите, излизали по онова време: „Сима”, Коопкаталога, Диге. Оттам е датата на валидирането – 28.02.1944 г. Днес я приемаме за вярна!
 
Но какъв е механизмът на получаване на тази информация от съставителите и издатели на каталозите? Има ли официални документи или всичко е плод на спомените на очевидци?!
 
Всъщност интригата се заплита в 1943, но се прави опит да се „разплете” в 1986 от г-н Драгомир Загорски! Залагайки авторитета си той изказва мнението, че този блок ГО ИМА!!! Позовавайки се на публикация на тогава излизащият в. „Слово”! Но ние показахме вече що за публикация е това и как своеволно я използва Загорски... И още : откъде Загорски е получил информацията, че директорът на печатницата е „запазил няколко броя?! Плод на богато въображение ли е тази информация или фиксирана изповед на директора пред Загорски?! Информация, която тиражира в двете си издания на своята монография – в първото издание на с. 89, във второто на с. 121!!! (Вж: БИ 6)

А пропо : в българската религиозна психика се е утвърдило поверието, че „ за мъртвия или добро или нищо!” Като „заклет атеист” ще се осмеля да се усъмня в искреността на г-н Загорски, защото: „когато фактите говорят, боговете мълчат!” Г. Загорски в отговор на нападката към него, отправена от г-н Симеон Димитров (Вж: БИ 8) се осмелява да напише писмо до редакцията (ВЖ: БИ 9) в което се казва:” книгата написах за да предпазя младите филателисти, да не бъдат ощетени!!!” Подобно изявление не се коментира, а само може да се припомни римската сентенция :”Kyrie elejson!”
 
През 2008 година Петър Бешков в интересния си „Специализиран каталог...” надълго и логически правдоподобно оборва твърденията на Загорски. При това с признанието, че не е могъл да открие въпросната публикация във в. „Слово”.

През 2014 година Георги Попов също заклеймява идеята за законова поява на този блок, като без да се обосновава категорично заявява: „Фалшификат!”.

Всъщност никой от каталозите- стари или нови не се подвежда от мнимото откритие и не каталогира въпросният блок!

Убеден съм, че в дъното на тази спекулантска афера стои търговската гилдия от онова време. Но ми се струва, че това не е В. Григориев, както намеква Георги Дечев, а Атанас Костов?! Може и Янко Русинов да има пръст в подаването на информацията за предстоящ блок..., а Симеон Чаръкчиев да я тиражира... 
 
Отворен стои въпроса за АВТОРА на този блок? И какъв е неговият тираж?! Все пак той циркулира в търговските среди.
Прав е Г.Дечев – „тъмните места около филателният живот от близкото минало са почва за криминални романи.”

Дано близкото настояще роди кадърен филателен изследовател с проницателността на Шерлок Холмс, за да разберен ИСТИНСКАТА ИСТИНА за появата и битието на този пощенско-филателен продукт!
 
Димитър ТОНЕВ

ИПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
А. На кирилица:
1. *** ПЛАН за пощенски марки В: П о щ е н с к а м а р к а
1943, 8-9, с. 16.
2. *** ТРАУРНИ марки по случай смъртта на царя.
В: Б ъ л г а р с ка м а р к а, 1943, 64-66, с.32.
3. БЕШКОВ, Петър. Специализиран каталог за български
пощенски марки със .....1884-1945. С., Big Lion Club,
2008, с. 99-105.
4. ГРЪНЧАРОВ, Николай. Сензация ли е „сензацията?”
В: Ф и л а т е л е н п р е г л е д, 1999, 2, с.15-16.
5. ДЕЧЕВ, Георги. Издадена ли е серията „Бомбардирана
София?” В: Ф и л а т е л е н п р е г л е д, 2010, 7,
С.26-28.
6. ДНЕС. Обеден, политически и информационен всекидневник. С., 1936-1944.
7. ЗАГОРСКИ, Драгомир. История на българските филателни редкости.
1 издание – Калифорния, 1986,с.89;
2 издание – Калифорния, , с. 121;
8. ЗОРА. Вестник – ред. Д. Крапчев.С., 1943-1944.
9. С л о в о . Всекидневник за политическия, стопански и
културен живот. С., 1943, бр. 6349/ 18.09., с.3.
10. УТРО. Ежедневник – ред. Ст.Танев.С., 1943-44 .
11. Ф и л а т е л е н п р е г л е д , 1998, 2, 24.
12. Ф и л а т е л е н п р е г л е д , 1998, 3, 8.
13. Ф и л а т е л е н п р е г л е д , 1998, 11, 29.
Б. На латиница:
1. POPOV, G., und B. Schade. Katalog der Besonderheiten
Bulgarischer Briefmarken und Ganzachen. Tell I: 1879-
1946, Arge “Bulgaria”, 2014, S.98-99.
Прочетено: 725 пъти
Коментари чрез Facebook
Влез в сайта Регистрация

up